Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft


SKAT har udarbejdet et omfattende informationsmateriale til arbejdsgivere, der beskæftiger udenlandske medarbejdere. I marts måned afholder SKAT 3 aftenmøder for arbejdsgivere med information om skattepligtsforhold for de udenlandske medarbejdere, der arbejder i Danmark.


Af Lone Hauge, SEGESSKAT har oprettet en guide, som indeholder de ting, der er nødvendige at kende til, når man skal ansætte udenlandske medarbejdere.

Guiden kan findes under skat.dk/udenlandsk-medarbejder.


I guiden findes blandt andet følgende tjekliste, som er medvirkende til, at medarbejderen kommer godt fra start i Danmark:

Din medarbejder skal have et skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med skattekort. Søg om det via den digitale ansøgning.

Husk kopi af pas eller Id-kort og vielsesattest samt kopi af underskrevet ansættelseskontrakt.


Plus dansk opholds- og arbejdstilladelse, hvis din medarbejder ikke er statsborger i et EU-land, Schweiz eller et nordisk land. Har man et skattepersonnummer fra tidligere ophold, er det vigtigt at skrive det på den digitale ansøgning.

Din medarbejder skal have et NemID. Dette klares via Borgerservice, hvor det kan være en god idé at medbringe et vitterlighedsvidne. Medbring pas eller Id-kort.


Din medarbejder skal have en NemKonto. Kontakt en dansk bank omkring dette. Det er også muligt at få en udenlandsk konto som NemKonto.


Som arbejdsgiver skal du hente din medarbejders skattekort i eIndkomst. Du får et brev med skattepersonnummeret og besked om, hvornår skattekortet er klar. Brevet sendes via digital post.


Derudover indeholder guiden også oplysning om skattepligtsforhold, fradragsmuligheder og de ting, der skal gøres, når den udenlandske medarbejder rejser hjem.


Skattepligtsforhold:

Her beskrives, hvordan de enkelte begreber som fuldt skattepligtig, begrænset skattepligtig samt dobbeltdomicileret (har bolig både i Danmark og i hjemlandet) og skattemæssigt hjemmehørende ved dobbeltdomicil skal forstås.


Det er beskrevet på en enkel og overskuelig måde, der i overordnet form giver et godt udgangspunkt for medarbejderens skattepligtsforhold.


Siden om skattepligt indeholder også en beskrivelse af, hvornår medarbejderne kan anvende den særlige grænsegængerregel, som nogle af de udenlandske medarbejdere kan beskattes efter.

Når medarbejderen rejser hjem

Siden indeholder også en tjekliste, som med fordel kan følges, når medarbejderen rejser hjem. Her fremgår blandt andet, hvilke oplysninger, der skal sende ind til SKAT og vejledning til at blive frameldt Folkeregisteret.

Informationsmøder


SKAT afholder informationsmøder for dig som arbejdsgiver i marts måned.

På møderne beskrives:

De generelle regler for fuld og begrænset skattepligt samt dobbeltdomicil

Reglerne for grænsegængere

Hvilke fradrag medarbejderne kan få, herunder rejse-, befordrings- og ægtefællefradrag

Hvordan I hjælper medarbejderne med at søge om skattepersonnummer

Hvordan I hjælper medarbejderne med at få styr på årsopgørelsen.


Møderne afholdes på følgende datoer:

6. marts 2018 Middelfart kl. 17-19

7. marts 2018 København kl. 17 – 19

8. marts 2018 Aarhus kl. 17 – 19

Tilmelding til møderne kan ske på SKATs hjemmeside. Som søgeord kan benyttes: Informationsmøde: for dig med udenlandske medarbejdere.


Søg rådgivning

Selvom SKAT er gode til at vejlede om emnet, skal du være opmærksom på, at der er mange faldgruber vedrørende skattepligtsforhold og fradrag, som du og medarbejderen kan falde i. Du bør søge rådgivning hos arbejdsgiverservice/din skattekonsulent i din lokale rådgivningsvirksomhed.