Vejledning:

Find vandværkets BNBO


BNBO på Miljøstyrelsens hjemmeside http://www.miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand
Vejledning til at finde BNBO via linket:
I venstre side skal man klikke lag til (og fra).


1 GEUS – klik på den lille trekant. Så får man mulighed for at ’tænde’ for boringerne.
2 Klik på den lille ’tænd’ knap. Når den er grøn kan man se boringerne ude i kortet til højre.
3 UDPEGEDE DRIKKEVANDSRESSOURSER – klik på den lille trekant. Så får man mulighed for at ’tænde’ for Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO).
4 Klik på den lille ’tænd’ knap. Når den er grøn kan man se BNBO ude i kortet til højre.


NB !
Oplysningerne på kortet har desværre nogle fejl. Der er bl.a. nogle BNBO’er der mangler. Miljøstyrelsen er gjort opmærksom på fejlene, og de vil blive rettet.


Ved spørgsmål rettes henvendelse til kommunen. I Odsherred:

https://www.odsherred.dk/din-kommune/organisation/centre/miljoe-og-teknik