Må du betale for dine ansattes aviser,

uden det medfører beskatning?

 

Hvis du betaler for dine ansattes aviser, har du fradrag for udgiften på samme måde som for lønnen. Men vil det medføre en beskatning for de ansatte, at du betaler for aviserne? Reglerne er komplicerede, men du får svaret her.

Af Lone Hauge, SEGES

 

Levering af avisen på medarbejderens bopæl

Udgangspunktet er, at en avis, som leveres på bopælen og erstatter almindeligt avishold hos den ansatte, er et skattepligtigt personalegode.

Du skal ikke indeholde A-skat og AM-bidrag af fri avis, der beskattes som B-indkomst, men du har pligt til at indberette værdien af fri avis, dvs. abonnementsprisen.

 

Hvornår er fri avis så et skattefrit personalegode?

I skemaet kan du se en oversigt over, hvornår dine ansatte ikke skal beskattes af fri avis.

 

 

 

Avis, der leveres på arbejdspladsen

De ansatte beskattes ikke af de aviser, der leveres og kan læses på arbejdspladsen.

Avis, der er leveret på den ansattes hjemadresse

Avisen holdes i overvejende grad af hensyn til arbejdet

Den ansatte holder ikke selv avis

Avisen er omfqttet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på 6.100 kr. (2018). Avisen er skattefri for den enkelte ansatte, hvis abonnementsprisen ikke overstiger 6.100 kr.

 

Overstiger abonnementsprisen bagatelgrænsen, skal hele abonnementsprisen beskattes.

Avis, der er leveret på den ansattes hjemadresse

Avisen goldes i overvejende grad af hensyn til arbejdet

Den ansatte holder selv en daglig avis

Avisen er modtaget i arbejdsgiverens interesse og kan værdiansættes til 0 kr. i relation til bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder.

Avisen der ikke i overvejende grad holdes af hensyn til arbejdet

Den ansatte holder selv en daglig avis

Den ansattes privatforbrug er dækket via det private avishold.

 

En arbejdsgiverbetalt avis modtaget som personalegode kan derfor værdiansættes til 0 kr., fordi der ikke er et sparet privatforbrug.

 

Du har pligt til at kontrollere, at dine ansatte har udgifter til privat avishold

Hvis avisen er stillet til rådighed af hensyn til arbejdets udførelse og dermed er omfattet af bagatelgrænsen, skal du ikke indberette noget til Skattestyrelsen. Dine ansatte skal selv sørge for at holde styr på, om avisens værdi overstiger bagatelgrænsen, derfor er det vigtigt, at dine ansatte kender de skattemæssige konsekvenser af, at du betaler for avisabonnementet. Så de ansatte nemlig oplyse de rigtige beløb til Skattestyrelsen.

 

Du betaler avisen mod, at den ansatte går ned i løn

Hovedreglen er, at hvis du aftaler med en ansat, at du vil betale avisudgiften, og denne vil gå tilsvarende ned i løn over en 12 måneders periode, skal vedkommende beskattes af fri avis. I den situation mener Skattestyrelsen nemlig, at der er en klar indikation af, at en ansatte ønsker at få avisen af private årsager.

Kan du begrunde, at avisen i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, bliver din medarbejder dog ikke beskattet af fri avis.

 

Søg rådgivning

Vi anbefaler, at du snakker med din revisor, inden du beslutter dig for at give avis som personalegode, så du er helt sikker på de skattemæssige konsekvenser.