Overgangen til det nye feriesystem

 

Du kan som arbejdsgiver vælge at beholde tilgodehavende feriemidler i virksomheden, indtil de forfalder til betaling

Af Malene Dall Hardt Hansen, SEGES

 

I forbindelse med overgangen til det nye feriesystem den 1. september 2020, er der behov for en overgangsordning, så du ikke står i en situation, hvor der både skal udbetale feriepenge efter det gamle system og efter det nye system.

 

Overgangen

Man har fra folketingets side valgt en løsning, som både sikrer lønmodtagernes krav på tilgodehavende feriemidler og samtidig giver arbejdsgiverne mulighed for at beholde de tilgodehavende feriemidler, som lønmodtagerne har optjent efter det gamle feriesystem i virksomheden, indtil de forfalder til betaling.

 

Ønsker du at beholde de tilgodehavende feriemidler i virksomheden, skal du meddele dette til lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler senest den 31. december 2020.

 

Meddelelsen skal indeholde oplysninger om:

Navn og cpr-nummer på lønmodtageren.

Det beløb, de tilgodehavende feriemidler er opgjort til pr. 31. august 2020, og

Antallet af opsparede feriedage

 

Du vil herefter årligt inden ferieårets udløb være forpligtet til at tilkendegive, om du fortsat ønsker at beholde de tilgodehavende feriemidler i virksomheden. Herudover vil du være forpligtet til årligt at indeksregulere de tilgodehavende feriemidler, efter den af beskæftigelsesministeriet fastsatte indeksering.

 

Ønsker du på et tidspunkt, at løsrive dig fra dine forpligtelser overfor fonden, kan det ske på et hvilket som helst tidspunkt, ved at indbetale de tilgodehavende feriemidler til fonden med tillæg af den årlige regulering.

 

De tilgodehavende feriemidler vil senest forfalde til betaling til fonden, når lønmodtageren når folkepensionsalderen.