Nye krav til varebiler

 

Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter godt med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, være omfattet af godskørselsloven. Det indebærer nye krav til både varebildsvognmænd og varebildschauffører.

Af varebilskrav.dk, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

 

Kort fortalt

 

Fra den 1. juli 2019 skal værebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret hertil

Udbydere af varebilsuddannelser skal godkendes af Færdelsstyrelsen

 

For varebilsvognmanden:

Varebilsvognmænd og transportlede skal have gennemført og bestået en varebilsvognmandsuddannelse. Eksisterende vognmænd kan under visse betingelser blive firtaget fra uddannelsen

Vognmænd skal have en varebilstilladelse. Tilladelsen kræves kun for vognmandsvirksomheder, der er etableret på dansk område

Ansøgninger om tilladelse skal sendes digitalt til Færdelsstyrelsen via Virk.dk

Vognmandsvirksomheder skal have en egenkapital på mindst 13.500 for den første varebilstilladelse og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse

Transportlede i vognmandsvirksomheder skal aflønnes

 

For varebilschaufføren:

Varebilschauffør skal have gennemført og bestået en grund- eller efteruddannelse som varebilschauffør

Varebilschauffør skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis, som skal medbringes under kørsel. Chauffører som allerede har et blåt chaufførbevis (CUB), skal blot medbringe det under kørsle i varebil og ikke foretage sig mere i forbindelse med de nye regler

 

Firmakørsel i varebil

Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation. Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret hos Motorstyrelsen.

 

Godskørsel for fremmed regning i varebil

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. Fra den 1. juli 2019 er der nye tilladelses- og uddannelseskrav til vognmænd og chauffører, som udfører godskørsel for fremmed regning i varebil

 

 

Færselsstyrelsen er den myndighed, du skal kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål til de nye regler for varebiler

 

 

På varebilskrav.dk finder du en beskrivelse af de nye krav, herunder hvad du skal have styr på inden den 1. juli 2019, hvis du ønsker at fortsætte med at fragte gods i varebil. Læs mere her