Lovpligtig beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure


Den nye bogføringslov pålægger alle bogføringspligtige virksomheder at udarbejde en beskrivelse af virksomhedens procedurer for bogføring mv.


Kravet om at beskrive virksomhedens bogføringsprocedure gælder for:

  • Virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse B. C og D (selskaber m.fl.)
  • Virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse A (selvstændige erhvervsdrivende, I/S, foreninger m.fl.), hvis nettoomsætningen overstiger 300.000kr. to år i træk.


Disse virksomheder skal, jf. bogføringslovens §6 udarbejde:

  • En beskrivelse af virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres
  • En beskrivelse af virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis
  • En bskrivelse af, vhilke medarbejdere der er ansvarlige for procedurerne


Kravet til bogførongslovens §6 er trådt i kraft den 1. juli 2022. Erhvervsstyrelsen har imidlertid udtalt, at virksomhederne kan vente med at efterleve kravet til førstkommende nye regnskabsår. For langt de fleste virksomheder skal beskrivelsen derfor være klar for det regnskabsår, der begynder 1. januar 2023.


Vi kan tilbyde at udarbejde og opbevare bogføringsproceduren for en fast pris på 650 kr. plus moms. Kontakt os gerne for at aftale dette.


Hvis du selv vil udarbejde beskrivelsen af bogføringsproceduren, har Erhvervsstyrelsen udarbejdet materiale:

Download Erhvervsstyrelsens skabelon og vejledning