Vores målsætning

Regnskabs- og skattespørgsmål er vigtige områder for alle vores kunder. Vi vil gerne, at vores kunder skal fokusere på, hvad de er gode til - at drive landbrug for eksempel - og ikke bruge al deres energi på at tænke i løbende bogføring, administration og lignende

 

 • Bogføring—hos os eller hos dig
 • Lønindberetning
 • Momsopgørelser
 • Årsrapport
 • Skatteregnskab
 • Selvangivelse
 • Indberetning
 • Generationsskifte
 • Budgetter, finansiering og skatteoptimering
 • Strategi
 • Låneomlægninger
 • Ejendomsavanceberegninger
 • Ægtepagter & testamenter
 • Pension

ADR Transport dokumenter

Vejtransport af farligt gods i Danmark skal som hovedregel foregå efter ADR-konventionens bestemmelser. ADR-konventionen er det primære internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods.

Læs mere her

Finansieringsforeningen

Kan tilbyde dig favorable lån til køb af maskiner og inventar

Lån kan ydes på følgende vilkår:

75 % af købesummen excl. moms

Løbetid op til 7 år

Omkostninger 1 % af lånebeløbet

Max. lånegrænse: 1.3 mill. kroner

Henvendelse kan ske til Nanna Lind