"Ny hjemmeside www.LASJ.dk" er på vej, derfor opdateres denne minimalt

Vores målsætning

Regnskabs- og skattespørgsmål er vigtige områder for alle vores kunder. Vi vil gerne, at vores kunder skal fokusere på, hvad de er gode til - at drive landbrug for eksempel - og ikke bruge al deres energi på at tænke i løbende bogføring, administration og lignende

 

 • Bogføring—hos os eller hos dig
 • Lønindberetning
 • Momsopgørelser
 • Årsrapport
 • Skatteregnskab
 • Selvangivelse
 • Indberetning
 • Generationsskifte
 • Budgetter, finansiering og skatteoptimering
 • Strategi
 • Låneomlægninger
 • Ejendomsavanceberegninger
 • Ægtepagter & testamenter
 • Pension

ADR Transport dokumenter

Vejtransport af farligt gods i Danmark skal som hovedregel foregå efter ADR-konventionens bestemmelser. ADR-konventionen er det primære internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods.

Læs mere her

Planteavlsrådgivning

Vi tilbyder planteavlsrådgivning via et formeldt samarbejde med vores partner AgriAdvice ApS.
Vi formidler dig en gerne  en favorabel aftale på et kommende samarbejde. 

Henvendelse kan ske til din konsulent eller assistent her i huset, for videre.