Denne side er under udarbejdelse 

LASJ sammenslutning af:
Odsherreds Landboforening og Sjællandske familielandbrug

Den 6. dec 2023 blev fusionen mellem Sjællandske Familielandbrug og Odsherreds Landboforening en realitet i den nye fællesforening LASJ.
Dette med henblik på at styrke den nye forening i foreningsarbejdet og driften af Regnskabsafdelingen. 


 

Mission

-Klima, vandplan, biodiversitet formidling.

-Lind strøm af relevant nyhedsformidling

-Arrangementer

-Tydeliggør at vi er en forening der taler landdistrikternes sag

-Understøtte nicheproduktion

-Understøtte LandboUngdom

-Udbrede og understøtte kendskabet til det gode liv på landet


Vision

-At vi er grøn(grønnere)

-Værne om selveje

-Skabe sammenhæng i landdistrikterne for selvstændige erhvervsdrivende

- Arbejde for at skabe gode betingelser for nye erhvervsdrivende i landdistrikterne, økonomisk, faglig og socialt.

Værdier

-Tilflytning

-Livet på landet

-Fællesskaber

-Huset på Bjarkesvej
-Involvering af ungdom

-Interesse varetagelse, lokalt, regionalt, nationalt

 

Flemming Hansen, forretningsfører i Odsherred Teater.