I 2019 skal du først betale topskat

når din indkomst overstiger 513.400 kr.


Som en følge af, at en række af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau reguleres beløbene hvert år. Denne regulering betyder bl.a. at topskattegrænsen overstiger 500.000 kr. for første gang. I 2018 var topskattegrænsen 498.900 kr. Hvis din indkomst ligger på grænsen til topskattegrænsen betyder denne regulering, at du som person opnår en skattelettelse på 2.175 kr. i 2019.

Derudover sker der også en stigning i det maksimale jobfradrag, som stiger fra 1.400 kr. til 2.100 kr., og det maksimale beskæftigelsesfradrag, som stiger fra 34.300 kr. til 37.200 kr.


Af Kirstine Østergaard Kortbæk, SEGES

 

Håndværkerfradraget stiger også i 2019

I 2019 stiger håndværkerfradraget også – i dette tilfælde med 300 kr., som er fordelt med en stigning på 100 kr. til serviceydelser og en stigning på 200 kr. til håndværkerhjælp. Herefter kan håndværkerfradrag til serviceydelser højest udgøre 6.100 kr., og for håndværkerhjælp kan håndværkerfradraget højest udgøre 12.200 kr.

Hvis du har medarbejdere, der rejser i forbindelse med deres arbejde, sker der også en mindre regulering. Her stiger kostsatsen fra 498 kr. til 509 kr., mens satsen for logi stiger med 5 kr. fra 214 kr. til 219 kr.

Hvis du som arbejdsgiver dækker dine medarbejderes kostudgifter efter regning, efter den særlige 25 procent-godtgørelse, kommer satsen til at stige til 127,25 kr. pr. hele døgn.

Hvis du ønsker at give gaver til dine børn eller børnebørn, så stiger grænsen for at give gaverne afgiftsfrie med 1.400 kr. til 65.700 kr.


Betingelser for anvendelse af håndværkerfradraget

Under en række betingelser, har du som udgangspunkt mulighed for et skattemæssigt fradrag for private udgifter vedrørende serviceydelser i den private bolig eller hvis du har udgifter til reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på din bolig. Fra den 1. januar 2018 er der indført en permanent BoligJobordning hvor håndværkerdraget indgår. Ved anvendelse af håndværkerfradraget er der fradrag for arbejdsløn til en række serviceydelser, grøn istandsættelse samt tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm, hvis det er udført i perioden efter den 1. januar 2018 hvor BoligJobordningen blev permanent.


Udgåede ydelser i forbindelse med indførelse af den permanente BoligJobordning

Der er udgået en række ydelser af håndværkerfradraget som du ikke længere har mulighed for at tage skattemæssigt fradrag af. De udgåede ydelser er installation af varme-, ventilations- og lysstyring, solafskærmning af vinduer og glasdøre, energirådgivning, udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger (belægninger hvor regnvand selv drænes væk), sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, installation af ladestik til elbiler og fjernelse af asbest, PCB og bly. Til gengæld er ordningen udvidet til også at omfatte installation af tyverialarm.